Make your own free website on Tripod.com

זה הדף משחקים של האתר הוא עדיין קטן אבל אנחנו נרחיב אותו בקרוב מאוד

 

המשחק : NBA Live 2001

גודל הקבצים : מגה 187 יציאה : פעילה

1 2 3 4 5 6 7 8 9

סיסמה לפתיחת הקבצים: sabon
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

המשחק : Heist (GTA3)

גודל הקבצים : מגה 100 יציאה : פעילה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18

סיסמה לפתיחת הקבצים : WWW.BABOOM.CO.IL
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

 

המשחק : FIFA 2001

גודל הקבצים : מגה 99 יציאה : פעילה

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

סיסמה לפתיחת הקבצים : WWW.BABOOM.CO.IL
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

המשחק : Oni

גודל הקבצים : מגה 187 יציאה : פעילה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 Cheat Enabler

סיסמה לפתיחת הקבצים : http://g4f.tsx.to
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

 

המשחק : Delta Force Land Warrior

גודל הקבצים : מגה 141 יציאה : פעילה

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49

סיסמה לפתיחת הקבצים : http://g4f.tsx.to
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

המשחק : HitMan : CodeName 47

גודל הקבצים : מגה 138 יציאה : פעילה

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 FIX

סיסמה לפתיחת הקבצים : http://g4f.tsx.to
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

המשחק : Quake 3 Team Arena

גודל הקבצים : מגה 187 יציאה : פעילה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 

סיסמה לפתיחת הקבצים : http://g4f.tsx.to
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

המשחק : Ibiza Babewatch

גודל הקבצים : מגה 34 יציאה : פעילה

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

סיסמה לפתיחת הקבצים : http://g4f.tsx.to
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

המשחק : The Sims Livin Large

גודל הקבצים : מגה 191 יציאה : פעילה

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 Crack

סיסמה לפתיחת הקבצים : http://g4f.tsx.to
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

המשחק : Sim Coster

גודל הקבצים : מגה 142 יציאה : פעילה

  19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

25 24 23 22 21 20

סיסמה לפתיחת הקבצים : WWW.BABOOM.CO.IL
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

המשחק : Red Alert 2

גודל הקבצים : מגה 122 יציאה : פעילה

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18

סיסמה לפתיחת הקבצים : WWW.BABOOM.CO.IL
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

המשחק : Project IGI

גודל הקבצים : מגה 158 יציאה : פעילה

  19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

סיסמה לפתיחת הקבצים : WWW.BABOOM.CO.IL
מומלץ להוריד את הקבצים בתוכנה להורדה בהמשכים

 

לדף המשחקים הבא
לדף הראשי